Fitte Start in Den Helder

Fitte Start Den Helder trapt af!

Tijdens de sportinstuif op donderdag 13 september had Kappio het loopfiets parcours aangeboden en dat was een groot succes.

Fitte Start Den Helder is een programma voor kinderen van 0-4 jaar én hun ouders en levert een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen. De programma’s bieden ouders met hun kind veel beweegplezier.

Gymnastiekvereniging Turnlust zet samen met partners uit de zorg, welzijn en sport het project “Fitte Start” op in vier wijken in Den Helder: Stad Binnen de Linie Oost en West en Nieuw Den Helder Oost en West. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0- 4 jaar.

Het doel van dit aanbod is kinderen én hun ouders blijvend in beweging te krijgen met focus op kinderen met bewegingsachterstand, overgewicht én ondergewicht. Ouders worden in dit proces nauw betrokken zodat zij zich beter bewust zijn van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging voor hun kind. Het beweegaanbod bestaat uit een Beweegdiploma, een beweegprogramma bij Fysiokids en/of Zwemkids én een beweegprogramma bij het kinderdagverblijven en peuterscholen van Kappio en SKDH. Alle kinderen die deelnemen hebben een beweegadvies op maat gekregen van de JGZ.

Op het kinderdagverblijf en de peuterscholen gaat beweegkriebels voor jonge kinderen gegeven worden.

Fitte start Den Helder Fitte start Den Helder