IKC Spoorbuurt bouwt verder.....

Maandagavond heeft het totale team van IKC Spoorbuurt de presentatie van de resultaten van de nulmeting IKC-ontwikkeling bijgewoond. Trots op waar we nu staan: enthousiast om aan de verdere ontwikkelingen te gaan bouwen.


Gert Jan Veeter van Stichting Sarkon en Marga Hendriks van kinderopvang Kappio ondertekenden na afloop de intentieverklaring samenwerkingsovereenkomst om verder te kunnen bouwen aan het Integrale Kind Centrum. Één team, één leiding, één doorgaande lijn met diverse partners. Wij zijn klaar voor de volgende stap!!

SPB SPB