Overname BSO Het Buitenhuis in Sint Maartensbrug

Bij openbare basisschool De Brug in Sint Maartensbrug heeft Kappio de inwonende buitenschoolse opvang
Het Buitenhuis overgenomen.

Voor de kinderen en ouders verandert er weinig: de pedagogisch medewerkster Ingrid Hoogland blijft een vast gezicht en de ruimte blijft intact. Collega Mirjam Ester komt Ingrid versterken. Obs De Brug is blij met de overname want op deze manier blijft de doorgaande lijn gewaarborgd en kan de prettige samenwerking met Het Buitenhuis worden voortgezet. Er blijven drie voorzieningen in één gebouw: onderwijs, peuterschool en buitenschoolse opvang.

Het Buitenhuis is 4 dagen per week geopend. Op woensdag is de opvang gesloten.

De voorschoolse opvang is open van 7.30 tot 8.30 uur, de naschoolse opvang van 14.00 tot 18.00 uur. De kinderen worden ’s ochtends naar de klas gebracht en na schooltijd door de medewerkers van Het Buitenhuis weer opgehaald. In vakantieweken is de opvang gemiddeld twee dagen per week geopend.

Meer informatie: BSO Het Buitenhuis (https://www.kappio.nl/pg-29492-7-128678/pagina/locatie_sint_maartensbrug_bso_het_buitenhuis.html)
Ook kunt u terecht bij Judith Bakker, directeur van basisschool De Brug (0224) 561790.

 

BRUG BRUG