Nieuwbouw peuterschool 't Hummeltje

Peuterschool ’t Hummeltje en basisschool De Ark gaan in de zomer van 2021 verhuizen naar een nieuw gebouw! 

Onze gezamenlijke wens was een open en licht gebouw, duurzaam gebouwd en klaar voor het onderwijs van de toekomst. En dit ontwerp heeft onze verwachtingen overtroffen.

Via deze link (https://www.brta.nl/single-post/2020/01/30/De-Nieuwe-Ark-Schagen) kunt u een prachtig filmpje bekijken over het nieuwe gebouw.

Momenteel is het ontwerpteam hard aan de slag om het ontwerp af te ronden. De planning is om komende zomer een aannemer te selecteren en te starten met de bouwwerkzaamheden. Het doel is om in de zomer van 2021 te kunnen beschikken over de nieuwbouw, zodat we het schooljaar 2021/2022 kunnen starten in het nieuwe gebouw. We zijn daarbij uiteraard afhankelijk van onder meer de afgifte van de vergunnigen en de eventuele effecten die de coronacrisis heeft op het proces en de planning. We doen uiteraard met alle betrokkenen ons uiterste best om iedereen in de zomer van 2021 te kunnen ontvangen in ons mooie nieuwe onderkomen!

Het nieuwe gebouw telt twee ingangen, een voor de peuters en kleuters en een voor de andere groepen. Beide ingangen leiden naar een centraal leerplein waar lokalen aan vast zitten. De lokalen vormen een eigen plek voor alle groepen, hier begint en eindigt de dag, vinden kringactiviteiten en instructie plaats en zullen de leerlingen eten en drinken. De leerpleinen worden door meerdere groepen gedeeld en worden gedurende de dag ingezet voor allerlei onderwijsactiviteiten. De lokalen en het leerplein zijn verbonden met glazen schuifwanden.

Het gebouw heeft een open structuur en er is veel aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld in de keus van materialen.

Een van de doelen was om binnen en buiten zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Dit wordt bereikt door veel gebruik te maken van glas, natuurlijk licht en het prachtige uitzicht op de vijver en de groene omgeving.

Ook hebben de peuters en kleuters vanuit hun lokaal een directe deur naar buiten naar hun afgeschermde speelplein.

Uniek aan het gebouw, en uniek in Schagen, is onze buitenlesruimte die uitkijkt op de vijver. Deze buitenlesruimte is straks door alle groepen te gebruiken en versterkt de verbinding tussen binnen en buiten. Deze buitenlesruimte kan voor veel doeleinden worden gebruikt, zo nodigt hij uit tot natuuronderwijs, is het een plek die zich goed leent voor andersoortige lesactiviteiten die net wat meer geluid geven ( denk bijvoorbeeld aan timmeren, maar ook aan bewegend leren), maar kan het ook een plek zijn waar de leerlingen in de buitenlucht zelfstandig kunnen werken.

 

Ark en Hummeltje buiten Ark en Hummeltje buiten
Ark en Hummeltje binnen Ark en Hummeltje binnen